Zespół

10 osób, 7 ośrodków, interdyscyplinarność

Kierownik zespołu:

Prof. Marek Kwiek

Prof. dr hab. Marek Kwiek 

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną (od 2002 r.), kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Prowadzi rozległe, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie.

Jest uznanym międzynarodowym doradcą i ekspertem w sprawach polityki szkolnictwa wyższego i polityki naukowej (m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE i Banku Światowego). Autor książki Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, współautor Europe 2020 Poland. Pełnił funkcję doradcy ds. reform szkolnictwa wyższego w 10 krajach transformacji.

Od 2012 roku kieruje pięcioletnim projektem Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego (konkurs MAESTRO), a od 2014 roku – trzyletnim projektem NCN Europejskie uniwersytety flagowe (konkurs HARMONIA). W 2015 roku otrzymał prestiżowy grant w programie MISTRZ finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Więcej...

 

Członkowie zespołu:

Dominik Antonowicz

Dr hab. Dominik Antonowicz

Członek Kolegium Rektorskiego UMK. Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Paneli w Narodowym Centrum Nauki oraz członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Od 2013 ekspert OECD w programie LEED.

Więcej...

Dr hab. Jakub Brdulak

Dr hab. Jakub Brdulak

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP oraz członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dr Maria Hulicka

Dr Maria Hulicka 

Doktor nauk ekonomicznych. Pracowniczka doradcza na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi własną kancelarię audytorską. Pełniła funkcję kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektora finansowego - Członka Zarządu w spółkach Grupy Exbud Skanska S.A.

Więcej...

Dr Tomasz Jędrzejewski

Dr Tomasz Jędrzejewski

Asystent, adiunkt. Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Obecnie starszy wykładowca w katedrze Prawa Administracyjnego i zastępca kanclerza UMK w Toruniu.

Więcej...

 

Mgr Robert T. Kowalski

Mgr Robert T. Kowalski

Ukończył Stanford Graduete School of Business. Zasiadał w zespole ekspertów doradców Prezydenta RP. Inicjator TEDx Presidential Palace. Były ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz radca ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Więcej...

 

Dr hab. Emanuel Kulczycki

Dr hab. Emanuel Kulczycki

Doktor filozofii, członek EvalHum-Promoting Humanities and Social Sciences Research­ – europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki z siedzibą w Rennes. Członek rzeczywisty International Communicology Institiute w Waszyngtonie. Pełni funkcję przewodniczącego V kadencji Rady Młodych Naukowców.

 

 

Dr Krystian Szadkowski

Dr Krystian Szadkowski

Doktor filozofii. Adiunkt w Centrum Studiów nad Polityka Publiczną UAM w Poznaniu. Redaktor wykonawczy czasopisma naukowego „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. Sekretarz w Katedrze UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego na UAM.

Więcej...

 

Dr Adam Szot

Dr Adam Szot

Doktor nauk prawnych. Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców IV kadencji. Ekspert ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pełnił funkcję Rzecznika Praw Studenta.

Więcej...

 

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierowniczka projektów badawczych Ernst & Young w ramach programu Sprawne Państwo oraz w programie MNiSW Mobilność Plus.

Więcej...